Studiegids

nl en

Basiswiskunde

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Basiswiskunde geeft een herhaling van en een inleiding op de wiskundestof die voor de bacheloropleiding Biologie van belang is. De onderwerpen die behandeld worden zijn: standaardfuncties; differentieren en eenvoudige differentiaalvergelijkingen; inleiding integreren; discrete en continue tijdprocessen; inleiding kansrekening. De stof wordt geillustreerd met biologische voorbeelden. De behandelde stof wordt geoefend tijdens werkcolleges en getoetst met een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

  • Differentiatieregels toepassen op functies in één variabele.

  • De vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van een functie opstellen.

  • De regels voor log-transformatie begrijpen en toepassen op machtsrelaties en exponentiële relaties tussen twee variabelen.

  • De wiskundige formulering van een discreet tijdsproces begrijpen en herkennen.

  • De wiskundige formulering van een continu tijdsproces begrijpen en herkennen.

  • Voor een eendimensionaal tijdsproces (discreet, continu) de evenwichten berekenen en grafisch herkennen, als ook het karakter van een evenwicht (aantrekkend of afstotend; alternerend of monotoon) berekenen en grafisch herkennen.

  • De formule voor de bij een aantrekkend evenwicht behorende relaxatietijd begrijpen en toepassen.

  • De standaardregels voor integratie van functies in één variabele toepassen.

  • Bepalen of een gegeven functie een oplossing is voor een gegeven differentiaalvergelijking.

  • Elementaire begrippen uit de kansrekening (elementaire gebeurtenis, gebeurtenis, kansfunctie, dichtheidsfunctie) en hun eigenschappen begrijpen en toepassen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (min 5.6).

Het eindcijfer bestaat uit het tentamencijfer.

Literatuurlijst

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 9789043016735 geeft een overzicht van de VWO-wiskundestof. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en in geval je behoefte hebt aan extra oefenstof (m. n. differentieren, integreren). Om een indruk te krijgen van het boek zie https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/BasisboekWiskunde2HP.pdf

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. F.J.A. Jacobs
E-mail: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: op afspraak. In geval van veel verzoeken om tentameninzage wordt er een inzage-uur georganiseerd.
Voorafgaand aan tentamen en hertentamen wordt er een vragenuur georganiseerd als er behoefte aan is.

Brightspace: Powerpoints, opdrachten, oefententamens.