Studiegids

nl en

Veldonderzoek Ecologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Liefst Ecologie 1 gevolgd (geen verplichting).

Beschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:

 1. Het formuleren van een goede vraagstelling
 2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat is niet bekend)
 3. Het formuleren van een testbare hypothese en experiment
 4. De analyse en interpretatie van resultaten
 5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
 6. Mondeling presenteren van de resultaten

Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling/schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Je stelt zelf een hypothese op voor je onderzoek, maakt een planning, organiseert het onderzoek, verzameld data, analyseert de data, presenteert deze data en schrijft een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Tijdens de cursus worden zowel ecologische onderzoeksonderwerpen aangeboden met planten, dieren en bestuivers. Er kunnen chemische of DNA bepalingen worden uitgevoerd. De nadruk ligt op experimenteel werk, waarbij theorie uit de cursus Ecologie & Milieu wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

1.Een testbare ecologische hypothese formuleren.
2.Relevante ecologische primaire literatuur opzoeken in web of science.
3.Een experiment opstellen dat de geformuleerde hypothese(s) test.
4.Een experiment uitvoeren en de verkregen data vastleggen in een labjournaal.
5.De verkregen data uit een experiment statistisch verwerken en interpreteren in het licht van de opgestelde hypothese.
6.De gegevens uit een experiment en de statistische analyses verwerken volgens het format van een voorbeeld wetenschappelijk artikel.
7.Een presentatie geven over (de achtergrond van) een vraagstelling, de gekozen hypothese en proefopzet en/of het gemaakte wetenschappelijke artikel.
8. In groepen samenwerken.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

 • Colleges/Instructie statistiek

 • In groepen zelfstandig uitvoeren van een onderzoek

 • Presenteren van de resultaten van het onderzoek

 • Schrijven van een wetenschappelijk artikel over het onderzoek

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing en weging

Individueel cijfer. Beoordelingen praktisch werk, verslag en eindpresentatie.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Practisch werk( 40%)

 • Verslag (40%)

 • Presentatie (20%)

Literatuurlijst

Wetenschappelijke literatuur.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Achtergrondinformatie staat in Brightspace.
Maximaal aantal deelnemers: 85