Studiegids

nl en

Moleculaire Genetica 1 (BIO)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze collegeserie bestaat uit twee delen die ieder apart worden getoetst.
In het Klassieke Genetica deel komen de volgende onderwerpen aan bod: celcyclus, mitose, meiose, erfelijkheidswetten van Mendel, chromosoomtheorie van overerving, chromatiden, centromeren, telomeren, homologe recombinatie, , chromosoomkaarten, en geslachtsgekoppelde en cytoplasmatische genen.
In het Moleculaire Genetica deel komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, recombinant DNA, vectoren, kloneren, moleculair biologische technieken voor genotypering of detectie van genexpressie, DNA sequencing en genomen, genetische modificatie, transgene planten en dieren, (therapeutisch) klonen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

 • De celcyclus en de verschillende stadia van mitose en meiose beschrijven en deze kennis vertalen naar genetische overerving bij eukaryoten.

 • De principes van Mendeliaanse overerving (genen, allelen) beschrijven en overervingspatronen bij eukaryoten uitleggen en statistisch analyseren.

 • De principes van niet-Mendeliaanse (chromosomale) overerving beschrijven en overervingspatronen bij eukaryoten uitleggen en statistisch analyseren.

 • De moleculaire basis van overerving bij prokaryoten en eukaryoten beschrijven en uitleggen (DNA, chromatine, DNA replicatie, genen).

 • Genexpressie en regulatie van genexpressie beschrijven en uitleggen op het niveau van transcriptie.

 • Genexpressie en regulatie van genexpressie beschrijven en uitleggen op het niveau van translatie.

 • Beschrijven op welke manieren mutaties kunnen ontstaan in DNA en begrijpen wat het effect daarvan is op de overerving.

 • Basale moleculair-biologische technieken, zoals kloneren, PCR, qPCR, Western blotting beschrijven, uitleggen en interpreteren.

 • Basale DNA sequencing technieken beschrijven en uitleggen en de resultaten interpreteren, en beschrijven en uitleggen hoe daarmee genomen in kaart zijn gebracht,.

 • Methoden voor genetische modificatie en het kloneren van organismen beschrijven en uitleggen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. De theorie wordt tijdens Basispracticum 1 toegepast.

Toetsing en weging

Klassieke genetica: Er is een schriftelijke toets voor klassieke genetica met de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG).
Moleculaire genetica: Aan het eind van BLOK 1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum.

De cijferopbouw MG:

 • 3/8 toets MG
 • 5/8 tentamen MG

Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,0 worden behaald.

Literatuurlijst

 • Campbell & Reece, “Biology”, 12th ed, Addison Wesley, inclusief ‘Mastering Biology’ oefeningen.

 • Powerpoint presentaties

 • Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

De powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst en er is een discussieforum voor het stellen van vragen.

Inschrijven

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Contact

Coordinator: Prof. dr. Remko. Offringa
E-mail: r.offringa@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Datum inzage en feedback op het tentamen: datum wordt nader gemeld.