Studiegids

nl en

Research traineeship applied analysis

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De student moet een bachelor in wiskunde hebben afgerond en de vakken Gewone Differentiaalvergelijkingen en Modelleren met succes hebben voltooid. Kennis van partiele differentiaalvergelijkingen is niet noodzakelijk voor alle onderzoeksprojecten. De student moet een motivatie geven om de onderzoeksstage. Toelating is gebaseerd op deze motivatie en de mate waarin de kennis en ervaring van de student past bij de beschikbare onderzoeksprojecten bij betrokken onderzoeksgroepen aan de universiteit of bij deelnemende bedrijven. Hiertoe wordt een verplicht gesprek gevoerd tussen student en beoogde begeleider bij het Mathematisch Instituut (MI), voorafgaand aan de onderzoeksstage.

Beschrijving

Onderzoek begint met onderzoeksvragen, zowel in wetenschap als bedrijfsleven. Vaak zijn deze vragen allereerst geformuleerd in natuurlijke taal, niet in een wiskundig formulisme. Om te kunnen inschatten of deze vragen aan te pakken zijn met wiskundige technieken moeten zij eerst vertaald worden in een wiskundig model, gevolgd door analyse en/of simulatie van het model. Daarmee kunnen de oorspronkelijk vragen dan beantwoord worden.

Deze onderzoeksstage is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij de student die nodig zijn om effectief en efficient te werken in een multidisciplinair projectteam op mogelijk interdisciplinaire vraagstelling in wetenschap of bedrijfsleven. De student zal daarbij ingebed worden in de onderzoeksgroep. De stage introduceert de student o.a. in het maken van de vertaling van oorspronkelijke (niet-wiskundige) onderzoeksvraag naar een wiskundig model, in een realistische wetenschappelijke of industriele contekst, in de feitelijke wiskundige analsyse of simulatie van het model en in de presentatie en terugvertaling van de wiskundige resultaten in concrete antwoorden op de oorspronkelijke onderzoeksvragen.

De student zal gedrurende de onderzoeksstage worden begeleid door een lid van het onderzoeksteam (bij universiteit of bedrijf) en een begeleider van het Mathematisch Instituut.

Leerdoelen

  • Ontwikkelen van vaardigheden om onderzoeksvragen concreet te maken.

  • Deze weten te vertalen in werkbare, doelgerichte wiskundige modellen.

  • De verkregen modellen weten te analyseren en/of simuleren.

  • Wiskundige resultaten weten terug te vertalen naar antwoorden die relevant zijn voor de onderzoeksgroep en de oorspronkelijk gestelde onderzoeksvraag.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

De student zal onderdeel uitmaken van de onderzoeksgroep aan de universiteit of bij het bedrijf dat de oorspronkelijke onderzoeksvraag verschaft. Zij/hij zal een dagelijkse begeleider binnen die groep krijgen en een begeleider vanuit het Mathematisch Instituut (MI - zie hieronder voor mogelijkheden). Met de laatste zullen regelamatig afspraken gemaakt worden om de voortgang in de onderzoeksstage te bespreken en wiskundig-inhoudelijke vraagstukken die zich voordoen.

Toetsing en weging

(1) Een geschreven onderzoeksrapport met management-samenvatting, over de oorspronkelijke onderzoeksvraag, de modellering, analyse en simulatie(s) die zijn uitgevoerd and discussie van de gehaalde resultaten (75%). Het wordt beoordeeld door zowel de dagelijkse begeleider uit de onderzoeksgroep en de begeleider van MI. De beeordeling van beiden wordt gemiddeld.

(2) Een presentatie van de resulaten en toegepaste methoden voor de onderzoeksgroep en de begeleider van MI (25%). Dit wordt beschouwd als praktische oefening. Beoordelingscijfers van beide begeleiders worden gemiddeld.

Een hertentamen wordt geboden in de vorm van een mondeling examen waarin alleen onderdeel (1) kan worden herkanst.

Literatuurlijst

Literatuur zal worden geselecteerd per geval, gebaseerd op de onderzoeksvraag van de onderzoeksgroep en de gekozen modelleeraanpak.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Mogelijke begeleiders bij MI:
Dr. S.C. Hille (shille@math.leidenuniv.nl)
Dr. V. Rottschäfer (vivi@math.leidenuniv.nl)
Dr. H.G.J. van Mil (h.g.j.van.mil@math.leidenuniv.nl)

Opmerkingen