Studiegids

nl en

Methoden van kwalitatief onderzoek (Pre-master)

Vak
2022-2023

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Besproken wordt wat kwalitatief onderzoek precies is en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.

Studenten maken kennis met de diverse methoden van dataverzameling, zoals participerende observatie en interviewen. Hierbij wordt ook besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken deze met name geschikt zijn. Tevens komen de verschillende analysetechnieken die binnen het kwalitatief onderzoek gebruikt worden aan bod.

Leerdoelen

Studenten maken in deze cursus kennis met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Na afloop van het vak Methoden van Kwalitatief Onderzoek kennen studenten het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Studenten zijn na afloop vaardig in het kiezen van de juiste kwalitatieve onderzoeksstrategie bij een specifieke pedagogische onderzoeksvraag.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges met enkele praktische opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en een beperkt deel open vragen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bryman, A. (2021). Social Research Methods (6th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Overige literatuur wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor Pre-master vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules, voor de eerste tentamengelegenheden en ook voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinator van deze cursus is dr. Anja van der Voort