Studiegids

nl en

Methoden van kwalitatief onderzoek

Vak
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Besproken wordt wat kwalitatief onderzoek precies is en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.

Studenten maken kennis met de diverse methoden van dataverzameling, zoals participerende observatie en interviewen. Hierbij wordt ook besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken deze met name geschikt zijn. Tevens komen de verschillende analysetechnieken die binnen het kwalitatief onderzoek gebruikt worden aan bod.

Leerdoelen

Studenten maken in deze cursus kennis met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Na afloop van het vak Methoden van Kwalitatief Onderzoek kennen studenten het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Studenten zijn na afloop vaardig in het kiezen van de juiste kwalitatieve onderzoeksstrategie bij een specifieke pedagogische onderzoeksvraag.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges met enkele praktische opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en een beperkt deel open vragen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bryman, A. (2021). Social Research Methods (6th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Overige literatuur wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van deze cursus is dr. A. van der Voort. Zij is bij voorkeur bereikbaar via e-mail.