Studiegids

nl en

Microbiologie (BIO)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Microbiologen houden zich bezig met het bestuderen van vnl. bacteriën en schimmels. Tijdens de colleges wordt allereerst ingegaan op een aantal basisprincipes uit de microbiologie zoals steriel werken, reinstrijken en ophopingsculturen. Daarnaast wordt ingegaan op de anatomie van prokaryote en eukaryote micro-organismen, en vervolgens op de functie en structuur van de celwanden van bacteriën en schimmels. Verder zal worden verteld over hun onderlinge communicatie d.m.v. signaalmoleculen, en op hun interacties met andere organismen zoals mens, dier en plant en hun omgeving. Speciale aandacht zal worden gegeven aan pathogene micro-organismen en hoe ons aangeboren en adaptieve immuunsysteem bescherming biedt in combinatie met antibiotica en vaccinatie. De hoorcolleges worden ondersteund door verschillende microbiologische practica in Basispracticum 2.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student: 

  1. Een aantal basisprincipes uit de microbiologie (steriel werken, reinstrijken, ophopingsculturen) beschrijven en kan een aantal belangrijke microbiologen en hun bijdrage aan deze basisprincipes benoemen.  

  2. De positie van micro-organismen binnen de “tree of life” en de verschillen in celstructuur tussen pro- en eukaryote micro-organismen benoemen en beschrijven. 

  3. De verschillende klassen, de levenscycli, en bijzondere eigenschappen van schimmels benoemen  

  4. De basale metabole processen en de manier waarop bacteriële en eukaryote micro-organisme in hun energievoorziening benoemen.  

  5. Een aantal interacties van micro-organismen met planten, dieren en hun omgeving benoemen.  

  6. Het werkingsmechanisme van penicilline en andere antibiotica beschrijven.  

  7. De basisprincipes van aangeboren en adaptieve immuniteit benoemen en hun onderlinge samenhang en rol bij ziekten beschrijven.  

  8. De verschillende klassen van pathogenen herkennen en uitleggen hoe het oorzakelijk verband met ziekten wordt aangetoond en hoe vaccinaties bescherming kunnen bieden.  

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, oefenvragen en zelfstudie.

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

  • Syllabus Microbiologie

  • Campbell, Biology, 12th edition

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
De powerpoint files van de colleges en bijbehorende oefenvragen worden op Brightspace geplaatst.