Studiegids

nl en

Research Methods in Computer Science

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bij dit vak leren studenten hoe onderzoeksvragen gevonden kunnen worden, hoe ze onderzoek kunnen doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden.
Bij de colleges worden onderwerpen zoals het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld.

Leerdoelen

Niet van toepassing.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Studenten krijgen in groepjes een artikel (paper). Er wordt aan het begin van het semester gekozen uit een grote lijst. Er moet vervolgens een samenvatting van twee pagina's gemaakt worden, in een voorgeschreven formaat; deze wordt net zo vaak verbeterd tot de docenten het voldoende vinden (1). Gebaseerd op dit artikel wordt een onderzoeksvoorstel geschreven (2). Vervolgens gaan studenten de onderzoeksvoorstellen van andere studenten evalueren (peer-review) (3). Tijdens het semester moeten studenten tenminste een wetenschappelijke presentatie volgen en een inzicht uit deze presentatie formuleren (4). Aan het eind van het semester zullen de studenten hun voorstel in een presentatie kort uitleggen (5).

Toetsing en weging

Als het gemiddeld cijfer over de vijf genoemde punten voldoende is (samenvatting (20%), onderzoeksvoorstel (30%), peer-review (20%), presentatie inzicht (10%) en presentatie (20%)), heeft de student het vak gehaald. Er is geen resit voor de presentatie en presentatie inzicht (no show = 0). Alle opdrachten moeten worden ingeleverd. Niet inleveren betekent geen resit en 0 voor de opdracht.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Website

Seminarium & Onderzoek

Opmerkingen

Niet van toepassing.