Studiegids

nl en

Kunstmatige Intelligentie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: intelligente agenten, probleemoplossen, (gericht) zoeken, heuristieken, spel(l)en, constraint satisfaction problemen, inferentie in eerste-orde logica, leren, deep learning (neurale netwerken), locaal zoeken, Bayesiaanse netwerken.

Ervaring met C++ is gewenst.

Leerdoelen

Een overzicht krijgen van een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie, waarbij in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan wordt. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege/programmeeropdrachten (voornamelijk in computerzaal).

Toetsing en weging

Er is een schriftelijk tentamen en er moeten vier opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: als het gemiddelde practicumcijfer hoger is dan het cijfer van het schriftelijk tentamen, is het eindcijfer het gemiddelde van deze twee cijfers (maximaal 1 punt meer dan het cijfer van het schriftelijk tentamen); anders is het eindcijfer het cijfer van het schriftelijk tentamen.

Literatuurlijst

S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, fourth edition Prentice Hall, 2020.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Website

Kunstmatige Intelligentie

Opmerkingen

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.