Studiegids

nl en

Development and Diversity in a Sociological Perspective

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieen van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Minor CAOS,

  • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

  • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CAOS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master, Minor en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen.

Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus biedt studenten een inleiding in de ontwikkelingssociologie (development sociology). We bespreken kern concepten en theoretische invalshoeken en plaatsen deze in de historische en geografische context waaruit ze zijn voortgekomen. We benaderen de centrale concepten ‘ontwikkeling’ en ‘diversiteit’ als aspecten van samenlevingen die op verschillende manieren kunnen worden gedefinieerd, geanalyseerd, gewaardeerd en gemeten. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende actoren die een rol spelen in het werkveld van ontwikkeling. Wie zijn deze actoren? Welke belangen vertegenwoordigen zij? En voor wat voor uitdagingen staan ze? Ook gaan we in op centrale thema’s in het debat over ontwikkeling en diversiteit, zoals gender, gezondheid en duurzaamheid, waarbij we voorbeelden zullen gebruiken om deze thema’s te kunnen plaatsen in de echte wereld.

Leerdoelen

Na deze cursus ben je in staat om:

  • Basis concepten uit de ontwikkelingssociologie te definieren, uit te leggen en toe te passen in nieuwe contexten.

  • Verschillende en contrasterende visies op ontwikkeling en ontwikkelingsproblematiek te herkennen, onderscheiden en benoemen in concrete voorbeelden.

  • Verschillende en contrasterende visies op diversiteit te herkennen, onderscheiden en benoemen in concrete voorbeelden.

  • Uitdagingen in ontwikkelings en diversiteitsproblematiek te benoemen en analyseren in concrete voorbeelden.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Tessa Minter