Studiegids

nl en

Culture and Comparison

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieen van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Minor CAOS,

  • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

  • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CAOS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master, Minor en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen.

Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten een eerste inleiding in sociale en culturele antropologie, georganiseerd rond een aantal klassieke antropologische teksten. De cursus verkent hoe antropologen op verschillende periodes hun onderzoek zagen en vormgaven, en hoe ze dachten over de relatie met hun onderzoeksobject. Hij gaat ook specifiek in op de invulling van het begrip cultuur, en hoe er met vergelijking om werd gegaan. De cursus geeft niet alleen een overzicht van de geschiedenis van de antropologie, maar laat studenten ook kennismaken met wetenschapsfilosofische vragen met betrekking tot antropologie. Wat is de aard van antropologische kennis? En hoe verhouden antropologen zich tot hun studieobject?
Het programma bestaat uit drie themablokken. In elk blok worden centrale ontwikkelingen in de antropologie en het denken over cultuur en vergelijking besproken. Dit gebeurt aan de hand van klassieke etnografische studies. Naast de hoorcolleges wonen de studenten per blok ook een werkgroep bij waarin ze oefenen met het beantwoorden van vragen over de literatuur, ter voorbereiding op het tentamen. De literatuur bestaat voornamelijk uit klassieke teksten die illustratief zijn voor verschillende periodes en ontwikkelingen in de geschiedenis van de antropologie.

Leerdoelen

Na deze cursus:

  • Heb je kennis van de voornaamste ontwikkelingen in de geschiedenis van de antropologie, en van de antropologische argumenten die kenmerkend zijn voor verschillende periodes;

  • Ken je verschillende benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie, en kritiek op die benaderingen;

  • Ben je bekend met wetenschapsfilosofische vragen met betrekking tot antropologie;

  • Kun je argumenten uit de verschillende wetenschappelijke teksten vergelijken en samenbrengen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Erik Bähre