Studiegids

nl en

Teksten 1a

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Het kennen van het Hiragana schrift en het Katakana schrift (lezen én schrijven) is een vereiste voor het starten met de taalvakken. Om kennis te maken en te oefenen met deze twee schriften kan de oefenmodule van Japanstudies gebruikt worden.

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japans. In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (grammatica, woordenschat en schrift) in de praktijk te brengen. Studenten zullen met behulp van de grammatica en de woordenschat die in de colleges worden aangeboden geleidelijk langere teksten over uiteenlopende onderwerpen lezen. Daarnaast zullen studenten productievaardigheden ontwikkelen door zinnen van het Nederlands naar het Japans te vertalen.

Leerdoelen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van basisvocabulaire en -grammatica een accurate Nederlandse vertaling produceren van passages in eenvoudige Japanse teksten

 • Aan het eind van de cursus kan de student eenvoudige Japanse teksten interpreteren en uitleggen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van basisvocabulaire en -grammatica een accurate Japanse vertaling produceren van Nederlandse zinnen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Het tentamen duurt drie uur. Het tentamen bestaat uit een leestekst waarover vragen moeten worden beantwoord en waaruit zinnen moeten worden vertaald naar het Nederlands. Daarnaast bevat het tentamen enkele Nederlandse zinnen die naar het Japans moeten worden vertaald.

 • Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 25 kennen. Daarnaast worden studenten geacht alle karakters, zoals behandeld bij het vak Kanji 1a, en de volledige grammatica, zoals behandeld bij Grammatica 1a, te kennen.

 • Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Eindtentamen: 90%
Aanwezigheid en participatie: 10%

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen.

Herkansing

De herkansing telt voor 90% (de overige 10% is het cijfer voor aanwezigheid en participatie) en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 1. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Honsatsu (Main Textbook 1 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-603-6)
 2. Minna no Nihongo Shokyū 1 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban (Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-604-3)
 3. Minna no Nihongo Shokyū I (dai 2-han): Hyōjun mondaishū (Basic workbook 1 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-606-7)
 4. Reader (t.z.t. aan te schaffen via de online readershop van de Universiteit Leiden)

Makino, Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN 4-7890-0454-6; aanbevolen maar niet verplicht)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten.