Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing 1a: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Het kennen van het Hiragana schrift en het Katakana schrift (lezen én schrijven) is een vereiste voor het starten met de taalvakken. Om kennis te maken en te oefenen met deze twee schriften kan de oefenmodule van Japanstudies gebruikt worden.

Beschrijving

Door middel van conversatievoorbeelden en -oefeningen leren studenten omgaan met basis-conversaties. De conversaties zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in het dagelijks leven.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • het introduceren van zichzelf of iemand anders,

 • dagelijkse bezigheden,

 • hobby’s,

 • het omschrijven van objecten,

 • het uitdrukken van gevoelens,

 • het geven van een mening over iets,

 • In elke groep, er zijn max 17 studenten.

Er zijn 2 contacturen per week. 1 uur= Luisteroefeningen (met een studentassistent) 1 uur= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto)

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

 • Studenten kunnen eenvoudige gesprekken voeren over verschillende onderwerpen.

 • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam (mondeling tentamen) 70%
Participation (Quizzes en opdrachten) 30%

Om voor deze cursus te slagen, moet de student ten minste een 5,5 halen voor het tentamen.

Weging

Presentatie: Twee presentaties in de klas zijn vereist om te slagen voor de cursus. Als studenten geen twee presentaties houden, mogen deze studenten niet deelnemen aan het tentamen.

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen (6 of hoger).

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het mondeling tentamen.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook I Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-604-3

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Niet van toepassing