Studiegids

nl en

Inleiding Tweedetaalverwerving

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van losse publicaties als ondersteunend materiaal. Bij het college horen tweewekelijkse huiswerkopdrachten over een deel van het boek en de achtergrondliteratuur.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege met opdrachten

Toetsing en Weging

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een tentamen over alle stof, bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen.

Weging

  • Voorbereiden van de tweewekelijkse huiswerkopdrachten en actieve deelname aan het college: 10%.

  • Tentamen: 90%.

Herkansing

Als het tentamencijfer lager is dan 5,5 is er één herkansingsmogelijkheid.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2013, 4e ed) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-454126-8

Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1.

Achtergrondliteratuur (voorlopige lijst):
1. Bley-Vroman, R. (1989) What is the logical problem of foreign language learning? In S.M. Gass & J. Schachter (eds.) Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.
2. Caspers, J. & A. van Santen (2006) Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal? Nederlandse Taalkunde 11, 289-318.
3. Ellis, R. (2015) Understanding Second Language Acquisition, second edition. Oxford: Oxford University Press, hoofdstuk 6 ‘The role of the first language’, 117-142.
4. Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam (2008) The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 30, 481-509.
5. Hulstijn, J.H. (2005) Impliciete en expliciete taalverwerving. In J.E. Grezel (red.) Gloria Bondi, Liber Amicorum voor Bondi Sciarone. Amsterdam: Boom, 89-94.
6. Arends, M. (2007) Verwervingsvolgorde in het Nederlands als tweede taal, Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Pienemanns ‘Processability’-theorie als verklarend en voorspellend model. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, 79-89.
7. Bossers, B. (2008) Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 197-211.
8. Craats, I. van de (2008) Uitspraak en alfabetisering. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 159-172.
9. Slik, F.W.P. van der, R.W.N.M. van Hout & J.J. Schepens (2015) The gender gap in second language acquisition: Gender differences in the acquisition of Dutch among immigrants from 88 countries with 49 mother tongues. Plos One, 1-22. DOI: 10.1371/journal.pone.0142056

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.