Studiegids

nl en

Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse en vroegmoderne literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist of vroegmodernist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Wekelijks wordt een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten in vertaling met kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Toetsing en weging

Toetsing

  • 1) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 2 uur, met essayvragen

Weging

Onderdeel 1) 100%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal het tentamen moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode in maart.

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuurlijst
Verplicht aan te schaffen:

  • J.L. Byock (Trans.), The Saga of the Volsungs (Penguin)

  • Voltaire, Candide, vert. Hans van Pinxteren, Amsterdam, Van Oorschot, 2017.

Niet verplicht, wel aanbevolen:
Moderne (volledige) edities/vertalingen van de Beowulf, Vanden vos Reynaerde, Sir Gawain and the Green Knight, Decamerone, Dante’s Inferno, The Divine Comedy, Elckerlijc, en het Nibelungenlied. Een gedeelte van deze werken zijn ook online raadpleegbaar, de links worden op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Overige studenten zijn verplicht zichzelf in te schrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent dr M.H. Porck (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen