Studiegids

nl en

Filosofie & Religie van China

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Welke invloed hebben godheden op ons leven? Hoe kun je geesten tevreden houden? Hoe dien je je als mens te gedragen? Zijn mensen van nature goed of slecht? Hoe kun je je staande houden in een wereld vol strijd? Hoe kun je onsterfelijk worden? Dit soort vragen houdt mensen in China al eeuwenlang bezig. In deze collegereeks komen hun uiteenlopende antwoorden aan bod. Op toegankelijke wijze worden invloedrijke denkers, teksten, technieken en tradities behandeld. Aan bod komen onder meer: Confucius, Daodejing (Tao Te Ching), boeddhisme, voorouderverering, tempels en festivals. Er wordt gekeken naar zowel verleden als heden en naar zowel doctrine als praktijk. Het college is bedoeld als een eerste kennismaking met de vele filosofische en religieuze tradities die China rijk is.

Leerdoelen

 • kennismaking met Chinese filosofische en religieuze tradities

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van deze tradities

 • begrip van hun invloed op de Chinese cultuur

 • besef van het eigene van de Westerse cultuur

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

werkstuk (30%), herkansing mogelijk bij 5,49 of lager

tentamen (70%), bestaande uit:

 • tussentoets (20%)

 • eindtoets (80%), herkansing mogelijk bij 5,49 of lager

Alle dikgedrukte onderdelen (dus alles behalve de tussentoets) moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Herkansing

Een herkansing is mogelijk op de onderdelen “werkstuk” en “eindtoets” als de student bij de eerste poging een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bij dit college worden twee lesboeken gebruikt:

 1. Van Norden, Bryan W. 2011. Introduction to Classical Chinese Philosophy. Indianapolis: Hackett. → Dit lesboek is te koop via de website van de uitgever of via (online) boekhandels en kan mogelijk worden geleend via de catalogus van de universiteitsbibliotheek.

 2. Poceski, Mario. 2009. Introducing Chinese religions. London: Routledge. → Dit lesboek is te koop via de website van de uitgever of via (online) boekhandels. Het is ook als digitaal boek verschenen onder de titel Chinese Religions: the eBook. Dit eBook is te koop via de website van de uitgever en kan mogelijk worden geleend via de catalogus van de universiteitsbibliotheek.

Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen.