Studiegids

nl en

Praktische Sterrenkunde

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Sterrenkunde bachelorvakken Inleiding Astrofysica en Programmeermethoden NA.

Beschrijving

Bij het vak Praktische Sterrenkunde ga je zelf metingen verwerken, waaronder je eigen waarnemingen, waarmee je relevante astrofysische processen bestudeert.

In de cursus leer je hoe je astronomische metingen verwerkt en onzekerheden daarin doorrekent. Vervolgens ga je in groepjes reële astronomische problemen te lijf, waarbij je gebruik maakt van de kennis van programmeren, die je in het eerste semester van de bacheloropleiding Sterrenkunde hebt opgedaan. Met een bezoek aan het planetarium Artis in Amsterdam en het gebruik van de telescopen op de Oude Sterrewacht in Leiden leer je de praktijk van het sterrenkundig waarnemen.

Aan de hand van dataproeven schrijf je onderzoeksverslagen over astronomische onderwerpen die in het eerste semester aan bod zijn geweest. Bij dit practicum is het belangrijk je werk ook buiten de klassikale sessies goed te organiseren. Behalve het samenwerken aan de data, leer je ook hoe je een wetenschappelijk verslag schrijft.

De volgende aspecten komen aan bod:

 • Foutenanalyse en het doorberekenen van meetfouten

 • Selecteren van astronomische gegevens uit digitale bestanden

 • Het evalueren van eenvoudige wetmatigheden en verbanden tussen meetgegevens

 • Het schrijven van een verslag volgens wetenschappelijke normen

 • Werken met fotometrische, astrometrische en spectroscopische data

Leerdoelen

Na afloop van de practica kun je astronomische meetgegevens verwerken, binnen de context van de astrofysische wetten zoals geïntroduceerd bij inleiding astrofysica. Daarbij pas je een correcte foutenanalyse toe en kun je dat alles in een wetenschappelijk verslag vastleggen.

In het bijzonder kun je na afloop van deze cursus:

 • Compacte Python code schrijven voor wetenschappelijke analyse

 • Lineaire kleinste kwadraten methode en afgeleide methodes uitvoeren

 • Astronomische samples selecteren en combineren

 • Eenvoudige astronomische grafieken maken

 • Verwijzingen maken naar de wetenschappelijke literatuur

 • Afstandmodulus toepassen

 • Een Kleur Magnitude diagram opstellen

 • Astronomische CCD waarnemingen uitvoeren en verwerken

 • Spectraallijnen identificeren en Doppler verschuivingen meten

Tijdens dit vak word je getraind in:

 • Het goed en ruim van te voren plannen van je werk

 • Weten wanneer en waar je om hulp kunt vragen

 • Samenwerken met andere studenten, om elkaar aan te vullen binnen een team

 • Goed feitelijk schrijven

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

 • Instructiesessies

 • Clinics

 • Waarneemavonden en -middagen

Toetsing en weging

Schriftelijke verslagen. Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verslagen van de proeven. Als ‘onvoldoende’ beoordeelde verslagen kunnen worden aangevuld en nogmaals worden ingeleverd; deze worden beoordeeld met maximaal een 6.0. Meer informatie is te vinden op Brightspace.

Literatuurlijst

Achtergrondsteksten en instructies zijn beschikbaar via Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Docent: Dr. A. (Ana) Monreal Ibero

Assistenten: Lucas Stapper, Lucas Pouw, Luuk Tijssen, Tim van der Vuurst, Bart Wolfs, Anouk Zuiderwijk, Thorben Pluggen, Luna Giesselbach, Tessa van der Post

Opmerkingen

 • Dit vak wordt in het Engels gegeven

 • Naast de in het rooster geplande colleges is beschikbaarheid op vaste waarneemavonden in de periode februari-mei essentieel. Afhankelijk van de weerscondities verrichten alle studenten in kleine groepen een of twee avonden waarnemingen in deze periode, tussen circa 17.30 uur en 21.30 uur.