Studiegids

nl en

Mathematical Methods of Physics

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Analyse 1(NA) en 2(NA), Lineaire Algebra 1(NA) en 2(NA)

Beschrijving

In het college Wiskundige Methoden van de Natuurkunde wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen uit de algebra of meetkunde die in natuurkundige contexten kunnen worden toegepast

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis van de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Duale vectorruimte en quotiëntruimte

  • Tensoren en tensorproducten

  • Differentieerbare variëteiten, metrische tensor

  • Covariante afgeleide, parallelle verplaatsing, geodeten, kromming

  • Groepen en homomorfismen

  • Representaties van eindige groepen

  • Een paar eenvoudige fysische toepassingen.

Algemene Vaardigheden

  • oefenen met algemene wiskundige vaardigheden

  • een conclusie helder en exact leren opschrijven

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

zie Brightspace

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met open vragen (minimumcijfer 5,5)
Huiswerkopdrachten (facultatief; bonus maximaal 0,5) Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. De huiswerkbonus komt voor het hertentamen te vervallen. Ook is het niet mogelijk om het huiswerk te herkansen.

Literatuurlijst

Er is een collegedictaat met opgaven, dit kan via blackboard kunnen worden gedownload. Ook wordt een papieren versie beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de variatieruimte van de bacheloropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde.