Studiegids

nl en

Physics Experiments 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Experimentele Natuurkunde deel I en deel II moeten succesvol zijn afgerond.

Verder gaan we ervanuit dat je de volgende vakken succesvol hebt afgerond:
Optica, Klassieke Mechanica a, Analyse 1 en 2 (na)

Ook sluit het vak didactisch mooi aan wanneer AN3NA en Kwantummechanica 1 tegelijkertijd wordt gevolgd met dit vak.

Beschrijving

Het mooie van deze cursus is dat je een relatief eenvoudige methode leert om veel natuurkundige verschijnselen te kunnen beschrijven, oplossen en voorspellen.
Deze natuurkundige verschijnselen vertonen de eigenschap, dat de uitgang van het systeem lineair verandert in reactie op een kleine verandering van de ingang van het systeem (lineaire systemen). Dit soort verschijnselen worden in het tijddomein beschreven door een set gekoppelde lineaire differentiaalvergelijkingen. Bekijken we dit soort verschijnselen met behulp van de Fouriertransformatie in het frequentiedomein dan worden de differentiaalvergelijkingen gewone algebraïsche vergelijkingen die eenvoudig oplosbaar zijn.

Om te laten zien hoe belangrijk deze theorie is bij het doen van onderzoek worden in deze cursus naast de hoor- en werkcolleges practica gedaan, waarin de theorie in de praktijk zichtbaar gemaakt en toegepast wordt. Zowel in de werkcolleges als in de practica wordt gebruik gemaakt van Python.
In de werkcolleges leer je de discrete Fouriertransformatie te implementeren en daarmee natuurkundige verschijnselen te modelleren.
In de practica wordt je Python kennis verder verdiept op het gebied van het ontwerpen van een graphical user interface (GUI) en object georiënteerd programmeren (OOP). Verder leer je hoe je in Python experimenten kunt aansturen, data kunt uitlezen en daarmee overdrachtsfuncties kunt meten met behulp van de MyDAQ.
Op deze manier leer je zowel in theorie als in praktijk een krachtige theorie kennen die je bij veel natuurkundige verschijnselen kunt toepassen.

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen in een fysisch relevante context:

 • Fourierreeks & Fouriertransformatie

 • Discrete Fouriertransformatie

 • Omzetten van tijddomeinsignalen naar frequentiedomeinsignalen en omgekeerd

 • Signaalanalyse van tijdafhankelijke signalen in het frequentiedomein

 • Opstellen en oplossen van lineaire differentiaalvergelijkingen voor fysische verschijnselen

 • Complexe impedantie van elektronische en mechanische componenten (weerstand, spoel, condensator, demping van een veer, massa, veerconstante)

 • Overdrachtsfuncties & Bodeplots voor mechanische systemen (filters & harmonische oscillatoren)

 • Overdrachtsfuncties & Bodeplots voor elektronische systemen (filters & harmonische oscillatoren)

 • Overdrachtsfuncties voor optische systemen (enkelspleet, dubbele spleet & gratings)

 • Fourierrelaties

Leerdoelen

Leerdoelen die via het tentamen worden getoetst:
Je kunt na afsluiting van dit vak:

 • De coëfficiënten van een Fourierreeks uitrekenen van fysisch relevante periodieke functies

 • De Fourier Transformaties uitrekenen van fysisch relevante functies

 • De voorwaarden en verschillen benoemen van de verschillende soorten Fouriertransformaties

 • Eenvoudige differentiaalvergelijkingen opstellen bij mechanische en elektronische natuurkundige verschijnselen

 • Eenvoudige fysische systemen modelleren in het tijddomein door de overdrachtsfunctie in het frequentiedomein te bepalen

 • De overdrachtsfuncties van eenvoudige elektronische filters berekenen en beschrijven door gebruik te maken van complexe impedantie en Bodeplots

 • De overdrachtsfunctie van een aangedreven gedempte harmonische oscillator berekenen en beschrijven door gebruik te maken van Bodeplots en de analogie met elektronische systemen

 • De overdracht van een systeem van tijdsafhankelijke signalen analyseren in het frequentiedomein door een Fouriertransformatie toe te passen

 • Diffractie van o.a. configuraties zoals de enkelspleet en dubbelspleet uitleggen met behulp van de Fourier Transformatie

Leerdoelen die via het practicum worden getoetst:
Na het succesvol afronden van het practicum kun je:

 • Numeriek Fouriertransformaties uitvoeren m.b.v. Python en interpreteren

 • Het gedrag van lineaire systemen numeriek modelleren en voorspellen door gebruik te maken van Fouriertransformaties en overdrachtsfuncties

 • Een eenvoudige graphical user interface (GUI) opzetten in Python (optioneel)

 • Eenvoudige data acquisitie uitvoeren door hardware aan te sturen in Python

 • Zelfstandig experimenten opzetten om de overdrachtsfunctie van een systeem te bepalen

Algemene vaardigheden

 • Je leert na te denken in een ander domein dan het tijddomein met de bijbehorende mathematische vaardigheden.

 • Je leert nieuwe Pythonvaardigheden die je bij alle andere cursussen opnieuw in kunt zetten.

 • Je leert te benoemen waar in het vervolg van je natuurkunde opleiding de Fourierrelaties terugkomen.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practica, colleges (colleges zijn in het Nederlands)
Zie Brightspace

Toetsing en weging

Practicum, exam, assignments (all in English)

Literatuurlijst

Reader PE1 (in het Engels) zal beschikbaar worden gemaakt voor de studenten.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Contact

Voor het tentamengedeelte van het vak: Dr. Jelmer Wagenaar
Voor het practicumgedeelte van het vak: Dr.ir. Paul Logman

Opmerkingen

geen