Studiegids

nl en

Lineaire algebra 2

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Lineaire algebra 1, wiskundige structuren, complexe getallen.

Beschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte en inproducten. Twee hoogtepunten van het college zijn Jordan's normaalvorm, die operatoren op een eindigdimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo'n operator op een ruimte over C unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Leerdoelen

Het opdoen van kennis behorende bij het vak, alsmede het zelfstandig toepassen en verder uitbreiden van de betreffende theorieën.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Elke week hoorcollege en werkcollege. Gedurende het semester vier huiswerkopdrachten.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (15%) en een schriftelijk (her-)tentamen (85%). Het huiswerk is een praktische oefening die niet herkansbaar is; het bestaat uit vier opdrachten waarvan de beste drie tellen. Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het onafgeronde gewogen gemiddelde van het huiswerk en het (her-)tentamen minstens een 5.5. Er is geen minimum vereist voor het huiswerk.

Literatuurlijst

Syllabus "Linear algebra 2" van Michael Stoll

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

De docent is te bereiken via email: rvl@math.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in MyStudyMap