Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

  1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig product.
  2. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  3. Matrices en determinanten.
  4. Vectormeetkunde in Rn.
  5. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  6. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.

Leerdoelen

In dit vak leer je met vectoren, matrices, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren te rekenen. Verder leer je de begrippen van een abstracte vectorruimte en een lineaire afbeelding, en hoe je stellingen over deze objecten kunt bewijzen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, huiswerk

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (20%), een schriftelijke toets (20%) en een schriftelijk (her-)tentamen (60%). Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers minstens een 5.5. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk of de toets om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk en de toets zijn niet herkansbaar. * Het huiswerk telt als praktische oefening en bestaat uit 12 opdrachten, waarvan de laagste twee niet meetellen. * De toets telt als deeltentamen. Het cijfer wordt vervangen door dat van het (her-)tentamen als dat hoger is.

Literatuurlijst

Het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI).

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

m.j.bright@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen