Studiegids

nl en

Organische chemie practicum

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.

Beschrijving

Tijdens dit practicum leren de studenten de basisbeginselen van de organische chemie uit te voeren, zoals het bouwen van een opstelling, veilig werken met chemicaliën, een voorschrift volgen, uitvoeren en volgen van een experiment, isolatie, zuivering (opbrengst bepalen) en karakterisering van moleculen. De studenten werken individueel waarbij het essentieel is om goed te overleggen met de medestudenten en goed te communiceren met de assistenten. Voordat een experiment wordt uitgevoerd bespreekt elke student dit met de assistent, tevens krijgt elke student feedback op het eerste meetrapport. Iedere student heeft een serie experimenten bestaande uit het maken van gekleurde verbindingen, biologisch actieve verbindingen en mechanistische proeven. De student krijgt instructie en oefening in structuuropheldering.

Leerdoelen

Uitvoeren van organisch-chemische experimenten. Helder rapporteren van de reacties en mechanismen en de behaalde resultaten. Tijdens het vak leert de student

  • "Zelfstandig" een experiment voor te bereiden, een opstelling te bouwen, het reactie verloop te volgen en een verbinding op te werken, te isoleren en te zuiveren.

  • Te plannen om de benodigde gegevens te verzamelen en in het verslag te zetten voor de deadlines.

  • De verbinding te karakteriseren en te beschrijven d.m.v. schriftelijke verslaglegging.

  • Te communiceren met mede-studenten, assistenten, TOA en docent.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

  • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

  • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Practicum incl. schriftelijke verslaglegging; introductiecollege; werkcollege.
Voor dit practicum geldt aanwezigheidsplicht: een student mag maximaal 1 dag missen vanwege persoonlijke omstandigheden, bij 2 of meer dagen afwezigheid mag een student niet doorgaan met het practicum.

Toetsing en weging

  • Schriftelijke rapportage (1/3): elke student schrijft een van te voren bepaald aantal meetrapporten en/of verslagen: de cijfers voor elk van deze opdrachten worden gemiddeld.

  • Indrukcijfer (1/3): er wordt hierbij gekeken naar het leerproces, experimentele vaardigheden, planning, op tijd aanwezig zijn, goede communicatie, e.d.

  • Theorie (1/3): er is een verplichte toets

Aanvullende voorwaarde voor slaging is dat voor alle onderdelen minimaal het cijfer 5,5 moet worden behaald en dat het gewogen gemiddelde minimaal een 6,0 moet bedragen.

Literatuurlijst

Practicumhandleiding.

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit practicum geldt voor alle studenten dat inschrijving in uSis verplicht is, gebruik daarvoor My StudyMap.
LET OP: de inschrijving voor dit practicum sluit 28 dagen vóór de eerste activiteit = het introductiecollege van het practicum van de eerste groep.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. Ing. M. Overhand

Opmerkingen

Niet van toepassing.