Studiegids

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Tijdens het onderwijsblok Inleiding BFW maken studenten kennis met de opleiding BFW en de geneesmiddelonderzoekers die werkzaam zijn bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Er worden gedurende de week verschillende instructies aangeboden gericht op het gebruik van ICT in onderwijs en veilig werken in een laboratorium. Tevens wordt een start gemaakt met het mentoraat. Studenten gaan in groepjes aan de slag als ‘zelfstandig’ geneesmiddelonderzoeker om kennis op te doen over ziektes en geneesmiddelen. Tijdens de rapportage van het eigen onderzoek aan collega onderzoekers komen onderwerpen als chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen aan de orde. Het geneesmiddelonderzoek wordt gepresenteerd aan medestudenten m.b.v. een wetenschappelijke poster tijdens een afsluitende sessie.

Leerdoelen

 • Benoemen van verschillende stappen in geneesmiddelonderzoek.

 • De complexiteit van de werking van geneesmiddelen herkennen.

 • Begin gemaakt met het herkennen van karakteristieken van een geneesmiddel.

 • Begin gemaakt met het beschrijven van verschillende ziektebeelden en de cellulaire processen die betrokken zijn bij het ontstaan en verloop van een bepaalde ziekte.

 • Identificeren en definiëren van verschillende medische en farmaceutische vaktermen.

 • Herkennen en opzoeken van wetenschappelijke literatuur.

 • Citeren van informatiebronnen in een tekst.

 • Leren samenwerken en elkaar beoordelen in een teamopdracht.

 • Maken van een wetenschappelijke poster.

 • Presenteren van een wetenschappelijke poster.

 • Herkennen van veilige en onveilige situaties in een laboratoriumomgeving en weten hoe er moet worden daarmee moet worden omgegaan.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Toetsing en weging

Actieve bijdrage, verplichte aanwezigheid, samenwerking, rapportage aan collega onderzoeker, poster inhoud en presentatie, toets Veiligheid.
NB Toets veiligheid is een ingangseis voor alle BFW practica, dus als je deze toets niet haalt mag je geen practica doen en haal je je BSA niet.

Literatuurlijst

 • Farmacotherapeutisch Kompas via internet.

 • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens de eerste week.

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor MyStudymap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

Contact

Mw. Dr. A.E.M. Klomp

Opmerkingen

Niet van toepassing.