Studiegids

nl en

HUM Seminar Japanse taalkunde

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Het is nuttig maar niet vereist de cursus HUM Seminar Introduction to Japanese Linguistics te hebben gevolgd.

Beschrijving

In deze cursus zullen verscheidene aspecten van de Japanse taalkunde aan bod komen, zoals semantiek, morfologie, fonetiek, fonologie, syntaxis, historische taalkunde en taalkundig veldwerk.

Studenten raken bekend met basisaspecten van de taalkunde, en met het Japans in het bijzonder. Tijdens blok III wordt iedere week een (aantal) aspect(en) behandeld op het college, nadat studenten hierover eerst leesmateriaal hierover hebben doorgenomen. De colleges bestaan uit hoorcollege-elementen, discussies in kleine groepjes en oefeningen.

Tijdens blok IV voeren studenten zelfstandig een onderzoeksopdracht uit. De eerste aanzetten tot deze opdracht worden al tijdens blok III gedaan.

Leerdoelen

 • Taalkundige basisbegrippen toepassen

 • Gesproken taal transcriberen en glossen volgens taalkundige conventies

 • Taalkundige verhandelingen kritisch analyseren en beoordelen

 • Zelfstandig bronnen zoeken

 • Een taalkundige observatie analytisch beschrijven

 • Mondeling en schriftelijk presenteren van eigen analyse

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie: 40%

 • Analytisch verslag: 20%

 • Veldwerkverslag: 40%

Weging

Het vak is gehaald wanneer ieder onderdeel met een voldoende is afgesloten.
Aanvullende eis: Studenten dienen deel te nemen aan 70% van alle colleges.

Herkansing

Voor de verslagen bestaan er twee deadlines; voor degenen die de eerste deadline missen of een inadequaat verslag hebben ingediend, betekent dit dat ze bij de eerste poging hebben gefaald. Degenen die het bij de eerste poging niet halen krijgen nog een tweede (en laatste) kans om hun verslag voor de tweede deadline in te dienen.

Inzage en nabespreking

De ingeleverde papers worden voorzien van opmerkingen teruggestuurd aan de student.

Literatuurlijst

Bij dit college wordt gebruikgemaakt van een reader.
Deze is t.z.t.( https://www.readeronline.leidenuniv.nl/) te bestellen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Brightspace zal worden gebruikt voor alle relevante informatie met betrekking tot het college, inclusief cursusinhoud, opdrachten, literatuur en links.