Studiegids

nl en

Integrated Mandarin III: advanced I

Vak
2021-2022

Toegangseisen

BA2-college Mandarijn II, met in situ studie-ervaring, of gemiddeld eindcijfer van BA2 Mandarijn 8+

Beschrijving

Dit college bouwt voort op de tweedejaars colleges Mandarijn. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: langer luistermateriaal verstaan, zoals het nieuws, lezingen, documentaires en dialogen tussen moedertaalsprekers over relevante onderwerpen;

 • Spreekvaardigheid: geleerde structuren en woordenschat gebruiken om mening te uiten en te communiceren met moedertaalspreker over bepaalde complexe onderwerpen, zoals culturele, politieke, economische en sociale problemen, enz.;

 • Leesvaardigheid: woordenschat en zinspatronen uitbreiden door relatief moeilijke artikelen te lezen; woorden met een soortgelijke of verwante betekenis onderscheiden; de belangrijkste punten uit de originele krant, rapporten en andere bronnen over relevante onderwerpen samenvatten en begrijpen;

 • Schrijfvaardigheid: vertaalvaardigheid verbeteren van Engels naar Mandarijn; geleerde vocabulaire en patronen toepassen door korte stukken over bepaalde onderwerpen te schrijven. Aandacht aan de stilistische verschillen, bijvoorbeeld formeel v.s. informeel besteden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Aanwezigheid & participatie 10%

 • Mondelinge opdracht1: interview en presentatie 10%

 • Mondelinge opdracht2: video-presentation 10%

 • Tentamen (schriftelijk) 50%

 • Tentamen (luistervaardigheid)20%

Weging

Zie boven. Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Het slottentamen moet voldoende zijn (5.5 of hoger). Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing. Studenten mogen ook het deel dat zij falen bij het eindexamen herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-84133-7
  Published by: Routledge

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Onderwijstaal: Chinees, Nederlands, Engels.