Studiegids

nl en

Chinese taalkunde: Variatie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college geeft een indruk van de enorme verscheidenheid die het Mandarijn en de andere Chinese talen bieden. Daarbij komen verschillende deelgebieden van deze talen aan bod, zoals fonologie, lexicon, morfologie en syntaxis.

Leerdoelen

 • Kennis over de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek van Chinese talen;

 • Besef van de reikwijdte van synchrone en diachrone variatie;

 • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

 • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

 • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

 • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

 • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

 • Eindwerkstuk (60% van het eindcijfer)

 • Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer en vervolgens een punt per dag

De cursus is gehaald als het gewogen gemiddelde (40+60=100%) voldoende (5,5 of hoger) is.
Het eindwerkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Representatieve leesstukken uit de taalkundige literatuur. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof jeroenATwiedenhof.nl

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie OA De Vrieshof

Opmerkingen

Zie Website