Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict Management - SEM 1 (NL)

Vak
2021-2022

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Let op: Het vak zal driemaal worden aangeboden: tweemaal in het eerste semester in het Engels en het Nederlands, en eenmaal in het tweede semester in het Engels.

Disciplines: Rechten, bestuurskunde, psychologie, sociologie.
Vaardigheden: Onderhandelen, conflict management, samenwerken, geschillen oplossen, conflict analyse.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak, hebben studenten:

  • inzicht verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • geleerd over wetenschap en toepassing van het beslechten van conflicten en onderhalen op verschillende niveaus (internationaal, zakelijk en persoonlijk);

  • geleerd om verschillende conflicten te analyseren;

  • hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkeld doormiddel van simulatieoefeningen;

  • hun mediationvaardigheden ontwikkeld via rollenspellen.

Programma:

De zeven hybride sessies zullen plaats vinden online op volgende dinsdagen (17:15 - 21:00).

Sessie 1: 5 oktober (online)
Introductie van conflictmanagement

Sessie 2: 12 oktober (online)
Onderhandelen en introductie Mutual Gains Approach

Sessie 3: 19 oktober (online)
Onderhandelingssimulatie

Sessie 4: 26 oktober (live) Oude Sterrewacht zaal B006
Mutual Gains Approach met gastsprekers mr. F. Evers en prof. L. Susskind (MIT)

Sessie 5: 9 november (online)
Mediation (workshop)

Sessie 6: 23 november (live) Oude Sterrewacht, zaal C003
Mediation (workshop) met gastspreker Linda Reijerkerk

Sessie 7: 30 november (online / live) Oude Sterrewacht, online
Internationale Roleplay

Deadline eindopdracht: 17 januari, 2022

Locatie:
De meeste sessies zullen online gehouden worden en de live sessies zullen plaatsvinden op de Oude Sterrewacht.

Literatuurlijst:

  • "Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur);

  • “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur).

Dit kan later aangevuld worden tijdens de bijeenkomsten of via Brightspace.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing:

  • 70% individuele opdracht van 2000 woorden;

  • 30% groepsopdracht van 3000 woorden.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van 16 augustus tot en met 2 september 2021 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
Dr. Wendy Versteeg: wendyhversteeg@gmail.com