Studiegids

nl en

Projectieve meetkunde

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

Lineaire Algebra 1: niet formeel 'verplicht', maar vrijwel onmisbaar om het vak te kunnen volgen.

Beschrijving

Bij Projectieve Meetkunde wordt de meetkunde van projectieve ruimtes bestudeerd waaronder: intersectiegedrag, dualiteit, klassieke stellingen, de meetkunde van kwadrieken en in het bijzonder de Grassmann-variëteit G(2,4).

Eindtermen/leerdoelen

Inzicht in de meetkunde van projectieve ruimtes en kwadrieken in het bijzonder.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroep en opgaven om thuis uit te werken.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen. Gemaakt huiswerk telt niet mee voor het eindcijfer. Eindcijfer minstens 6 is vereist om het vak te halen.

Literatuur

dictaat

Contact

per email