Studiegids

nl en

Seminarium presenteren en communiceren

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

geen

Beschrijving

De studenten geven een voordracht, schrijven een artikel en wonen de voordrachten van medestudenten bij.

Leerdoelen

De studenten leren:

  • hoe ze een wetenschappelijk wiskundige voordracht moeten voorbereiden en geven

  • hoe ze een wetenschappelijk wiskundig artikel moeten schrijven

Onderwijsvorm

De werkvorm die wordt gebruikt is een combinatie van 3 praktische oefeningen:

  • het geven van een voordracht

  • het schrijven van een artikel

  • het bijwonen en mee-nabespreken van de voordrachten van medestudenten

SPC vindt gedurende een volledig studiejaar plaats.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels 3 praktische oefeningen:

  • Voordracht: cijfer, geen minimum vereist voor het behalen van het vak, geen herkansing

  • Artikel: cijfer, geen minimum vereist voor het behalen van het vak, geen herkansing

  • Aanwezigheid: voldoende/onvoldoende, voldoende vereist voor het behalen van het vak

Eindcijfer (onder voorwaarde 'voldoende' voor aanwezigheid): het afgeronde gemiddelde van de cijfers voor voordracht en artikel, minimaal 6 als eindcijfer om het vak te halen.

Literatuur

geen

Contact

vie email