Studiegids

nl en

Inleiding Kansrekening

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

Basisbegrippen uit de analyse en de combinatoriek.

Omschrijving

Doel van het vak is het ontwikkelen van inzicht in en begrip voor wiskundige structuren in situaties waarbij toeval en onzekerheid een rol spelen. De eerste helft van het college gaat over kansruimten, kansverdelingen en stochastische variabelen. Hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. De tweede helft van het college behandelt de theorie van Markovketens.

Leerdoel

Kennismaken en leren werken met basisbegrippen en basisconcepten uit de kansrekening.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroep en huiswerk.

Literatuur

G. Grimmett and D. Welsh, Probability, An Introduction (2nd. ed.), Oxford University Press, Oxford, 2014.

Toetsing

De toetsing bestaat uit huiswerk (20%), en een schriftelijk (her)tentamen (80%). Het huiswerk telt als een praktische oefening, waarvoor geen herkansing mogelijk is. Om het vak te halen moet het cijfer van het (her)tentamen minimaal 5 zijn, en het (onafgeronde) eindcijfer minimaal 5.5. Er is geen minimumcijfer voor het huiswerk nodig om toegelaten te worden tot het (her)tentamen.

Brightspace

Tijdens het college wordt informatie uitgewisseld via Brightspace