Studiegids

nl en

Caleidoscoop

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

geen

Beschrijving

Caleidoscoop is een gevarieerd college dat niet één specifiek onderwerp behandelt. Diverse aspecten van wiskunde en het studeren van wiskunde komen aan bod. Doel van Caleidoscoop is de eerstejaars studenten te voorzien van basis-vaardigheden en -kennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

Leerdoelen

basisvaardigheden in verschillende gebieden

Onderwijsvorm

Er worden hoorcolleges en werkcolleges gegeven. Huiswerk wordt ook opgegeven, maar telt niet mee voor het eindcijfer.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen. Gemaakt huiswerk telt niet mee voor het eindcijfer. Eindcijfer minstens 6 is vereist om het vak te halen.

Literatuur

dictaat te verkrijgen bij het secretariaat van het MI

Contact

via de mail