Studiegids

nl en

Letterkunde: Métamorphoses du roman (1850 à nos jours)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2021-2022 en niet in studiejaar 2022-2023.

Beschrijving

In de afgelopen anderhalve eeuw heeft de Franse roman vele gedaantewisselingen doorgemaakt, die min of meer gelijklopen met de grote momenten van de literatuur- en cultuurgeschiedenis: op het Realistische tijdperk van Flaubert, waarin de roman de buitenwereld zo trouw mogelijk probeerde af te schilderen, volgde het Modernisme met Prousts verfijnde analyses van het innerlijk leven. Kort na de Tweede Wereldoorlog wordt er door de Nouveaux Romanciers volop geëxperimenteerd met nieuwe romanvormen, die leidden tot een andere manier van autobiografisch schrijven (Sarraute). Tenslotte keert de roman zich sinds de jaren 1980 weer naar de buitenwereld : hedendaagse schrijvers als bijvoorbeeld Darrieussecq zijn begaan met gender en milieu.
Om die gedaantewisselingen beter te begrijpen gaan we in dit college vier sleutelteksten van de Franse roman integraal lezen en bestuderen. In het practicumgedeelte leer je zelf romanteksten analyseren met behulp van begrippen uit de romantheorie en een aantal andere benaderingen. Je leert daarnaast schriftelijk en mondeling verslagleggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Grondige kennis van de ontwikkeling van de Franse roman sinds 1850;

 • Eerstehand kennis van een aantal hoogtepunten uit de 19e, 20e en 21e eeuwse roman, van de historische en literaire achtergronden, thematiek en formele kenmerken;

 • Kennis van een aantal methodes uit de romantheorie;

 • Leren analyseren van romanteksten aan de hand van begrippen uit de romantheorie, met name uit de narratologie en de ecokritiek;

 • Leren begrijpen en hanteren van secundaire literatuur;

 • Leren schriftelijk en mondeling verslag te leggen van je analyse;

 • Digitale vaardigheden: het in groepsverband maken van een ‘verdiepingsvideo’ over een onderwerp in overleg.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen
Practicum: 1 individuele schriftelijke opdracht en 1 mondelinge (groeps)opdracht

Weging

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen 60%

 • Practicum 40% (2 x 20%)

Voor het eindtentamen moet tenminste een 5.5 behaald worden. Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het eindtentamen kan herkanst worden. Hiervoor moet tenminste een 5.5 behaald worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Flaubert, Madame Bovary (Petits Classiques Larousse)

 • Proust, Du côté de chez Swann: « Combray » (Garnier Flammarion 2009)

 • Nathalie Sarraute, Enfance (Gallimard Folio)

 • Marie Darrieussecq, Truismes (Gallimard Folio)

 • Jacqueline Villani, Le roman (Belin, 2004).

NB. De voorgeschreven werken moeten in integrale en papieren uitvoering worden aangeschaft. Smartphone- of ebookuitgaves worden niet toegelaten. Het wordt sterk aanbevolen om de voorgeschreven editie te kopen, i.v.m. de paginering.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Het wordt sterk aanbevolen om Flaubert en/of Proust te lezen voor aanvang van de colleges.