Studiegids

nl en

Oudhoogduits

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen toegangseisen al wordt enige kennis van de historische grammatica van een Germaanse taal aanbevolen.

Beschrijving

Inleiding in het Oudhoogduits - grammatica en structuur - aan de hand van Oudhoogduitse teksten met behandeling van de historische en literaire achtergronden.

Leerdoelen

Het doel is inzicht te verschaffen in de Oudhoogduitse taal en in de hulpmiddelen, zodat men ook zelfstandig teksten kan bestuderen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Mondeling tentamen van ca. 30 à 45 minuten. De student dient een vantevoren afgesproken stuk Oudhoogduitse tekst (wrsch. Otfried von Weißenburg of Tatian) thuis te bestuderen, waarna tijdens het tentamen het inzicht in de tekst wordt onderzocht.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

W. Braune, Abriss der althochdeutschen Grammatik en W. Braune, Althochdeutsches Lesebuch.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen