Studiegids

nl en

Literatuur, Cultuur en Religie van het Oude Israël: Introductie tot de Hebreeuwse Bijbel

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is open voor alle geinteresseerde studenten. Kennis van Bijbels Hebreeuws is niet vereist, maar dwarsverbindingen met het taalcollege Bijbels Hebreeuws zijn welkom.

Beschrijving

De Hebreeuwse Bijbel is een bibliotheek, geen boek – reden genoeg om zijn geschiedenis én de geschiedenis en culturele context van elk van zijn delen nauwer te onderzoeken. Hoe oud is de Hebreeuwse Bijbel? Hoe oud zijn de boeken dei ze bevat? Wat kunnen we over hun auteurs en de functie van de verschillende genres tussen verhalen, oraklels en hymnes weten waarin de Bijbels boeken zijn geschreven? En wat vertelt ons de Hebreeuwse Bijbel over de religie, cultuur en maatschappij van het antieke Israël waar de collectie van deze boeken is ontstaan. In dit college zullken we kijken naar de Bijbelse boeken, hun historische context en centrale onderwerpen zoals concepties van God, cukltus, ethos, koningschap en de toekomst.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

  • Algemene kennis van de inhoud en inzicht in de ontwikkeling van de Hebreeuwse Bijbel, de delen daarvan en de cultuur-historische achtergronden.

  • Algemene kennis van centrale teksten uit de Hebreeuwse Bijbel over God, cultus, ethos, koningschap en de toekomst.

Vaardigheden
De student kan:

  • karakteristieke teksten uit de Hebreeuwse Bijbel in hun literaire en cultuurhistorische context plaatsen;

  • de op college behandelde achtergrondinformatie verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met werkcollege-elementen (discussie van gelezen kernteksten, korte referaten).

Toetsing en weging

Toetsing

1e Deeltoets: schriftelijk tentamen met korte open vragen (50%)
2e Deeltoets: schriftelijk tentamen met korte open vragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen worden afzonderlijk herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Essentieel voor dit college is een goede Nederlandse of Engelse bijbvelvertaling zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), de New International Version (NIV) of de Nederlanbds-Hebreeuwse uitgave “Tanakh”.

Verplicht begeleidboek is
M. Coogan, A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in Its Context (Oxford: Oxford University Press, 2019).
Ik beveel dit boek ter aanschaffing aan, maar het hoeft niet voorafgaand aan de klas bestudeerd te worden.

Inschrijven

Inschrijven via [uSis] (https://usis.leidenuniv.nl:8011/psp/S4PRD/?cmd=login&languageCd=DUT) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de [website] (https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/geesteswetenschappen#tab-2).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van [Studeren à la carte] (https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/contract-en-aanschuifonderwijs/studeren-a-la-carte) willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van [Contractonderwijs] (https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/contract-en-aanschuifonderwijs/contractonderwijs) willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Geen.