Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: La littérature française des Pays-Bas (1200-1800)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Eerstejaarscollege Middeleeuwen I: Littérature du Moyen Âge (of een vergelijkbaar vak elders). Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur.
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Ce séminaire explore la position du français aux Pays-Bas, du moyen âge à l’époque moderne, à travers la production littéraire locale dans cette langue. Nous lisons des textes littéraires de locuteurs natifs du français ainsi que d’auteurs bilingues ayant le néerlandais comme langue maternelle mais écrivant en français. Parmi ces derniers, plusieurs auteurs ont produit des œuvres bilingues, permettant d’adopter une approche comparative. A travers les notions de francophonie, de plurilinguisme et de multilinguisme, nous étudions les attitudes contemporaines vis-à-vis de ces deux langues voisines ainsi que les échanges entre les milieux littéraires francophones et néerlandophones.

Leerdoelen

Uitgaande van reeds verworven kennis gaan de studenten via een focus op de Nederlanden dieper in op het thema francofonie. Behalve toepassing en verdieping van de reeds aanwezige literairhistorische kennis en tekstanalytische vaardigheden, beoogt deze cursus ook de vaardigheden, presentatie, verslaglegging en samenwerking te verbeteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

  • Werkstuk

  • Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie

Weging

  • Werkstuk 50%

  • Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie 50%
    Voor het werkstuk moet tenminste een 5.5 worden behaald.

Herkansing

De gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie kunnen niet worden herkanst. Het werkstuk kan wel herkanst worden. Voor het werkstuk moet tenminste een 5.5 worden behaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Brightspace wordt gebruikt om het studiemateriaal beschikbaar te stellen.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.