Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Taal en Communicatie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het schrijven van een bacheloreindwerkstuk Taal en Communicatie gebeurt via een seminar. Dit seminar bestaat uit plenaire bijeenkomsten, die alle studenten die een BA-eindwerkstuk Taalwetenschap/Taal en Communicatie schrijven gezamenlijk volgen, en bijeenkomsten in een ‘docentgroep’, dat wil zeggen in een groepje met studenten die bij dezelfde docent een werkstuk schrijven. In de plenaire bijeenkomsten worden algemene zaken besproken, zoals het formuleren van een probleemstelling en het samenstellen van een corpus. In de docentgroep worden ingeleverde (hoofd)stukken besproken; het is daarbij de bedoeling dat studenten elkaars werk becommentariëren. De bijeenkomsten vinden plaats volgens een vast schema; de deadlines van het schema worden strikt gehandhaafd.
De eerste bijeenkomst van het seminar vindt plaats in december: dan vindt voorlichting plaats over de onderwerpen die mogelijk zijn en de procedure. Studenten zullen tijdig van het tijdstip van deze bijeenkomst op de hoogte worden gesteld. Elke student houdt in maart een referaat over de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Dit referaat geldt als ‘stop/go’-moment: het moet met een voldoende worden afgerond om door te mogen met het onderzoek.

Studenten dienen hun onderwerp en begeleider goed te laten keuren door de examencommissie door middel van een online formulier. Deadline voor het indienen van het formulier is 15 september voor studenten die hun scriptie in het eerste semester schrijven en 15 februari voor studenten die hun scriptie in het tweede semester schrijven.

Leerdoelen

Na afronding van je BA-werkstuk kun je:

  • een heldere, relevante en afgebakende onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een (kritische) analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Een aantal werkcolleges en daarnaast meer individuele begeleiding in docentgroepjes.

Toetsing en Weging

Toetsing

  • Eindwerkstuk (100%)

  • Presentatie over het onderzoek (AVV; geldt als stop/go-moment)
    Voor het eindwerkstuk dien je minimaal een 5.5 te halen. Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

Weging

N.v.t.

Herkansing

Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

Regelingen omtrent de scriptie kan je vinden bij de Facultaire en opleidingsreglementen