Studiegids

nl en

Trajectgebonden keuzeruimte Taal en Communicatie I

Vak
2021-2022

Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taal & Communicatie hebben de studenten de volgende opties:
1. Een van de keuzevakken van Taal en Communicatie: Kritisch denken, kritisch schrijven of Strategische presentatie van argumentatie (Indien niet gekozen in gebonden keuzeruimte van Semester 2), Introduction to the study Sign Languages and Gesture Studies.
2. Colleges die vallen onder één van de andere trajecten: Comparative Indo-European Linguistics, Descriptive Linguistics, Language and Cognition.
3. Taalverwervingscolleges aangeboden door taal- en cultuuropleidingen in Leiden. Let op: kijk of deze vakken open staan als keuzevak en vraag anders toestemming aan de studiecoördinator van die opleiding.
4. Colleges die vallen onder de minor Tweedetaalverwerving.

Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trajectgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.