Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Oude Nabije Oosten-studies)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules.

 • Module 1: Studievaardigheden

 • Module 2: Onderzoeksvaardigheden

 • Module 3: Schriftelijke presentatievaardigheden

 • Module 4: Mondelinge presentatievaardigheden.

Elke module heeft drie bijeenkomsten. Een module hoeft niet noodzakelijkerwijs als geheel in het studieprogramma opgenomen te zijn.

De bijeenkomsten maken deel uit van de cursus Seminar ONOS 1

Leerdoelen

Leerdoelen module 1: Studievaardigheden Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module 2: Onderzoeksvaardigheden Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat; zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module 3: Schriftelijke presentatievaardigheden Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • kennen het belang van het afbakenen van een onderwerp en hebben kennis van manieren om een onderwerp af te bakenen;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

 • hebben kennis van software op het gebied van referentiemanaging.

Leerdoelen module 4: Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • kennen het belang van het afbakenen van een onderwerp en hebben kennis van manieren om een onderwerp af te bakenen;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

 • hebben kennis van software op het gebied van referentiemanaging.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing vindt plaats in de cursussen waarvan de bijeenkomsten Academische Vaardigheden onderdeel uitmaken.

Literatuurlijst

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Aanmelden via Usis verplicht voor de eerste moduele in semester 1 via usiscode 5531VMEN1M. Aanmelden voor de overige modules is niet nodig. De informatie wordt via het Seminar ONOS 1 verstrekt.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

De bijeenkomsten van module 1 vinden plaat in semester 1. De overige bijeenkomsten zijn verbonden aan de cursus SEminar ONOS 1 en vinden plaats in semester 2.