Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Oudere Nederlandse Letterkunde

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit scriptieseminar is bedoeld voor 3e-jaars studenten die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen binnen de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde.

Beschrijving

In het tweede semester bieden de vier secties van de opleiding een of meer scriptieseminars aan. Deelname aan het scriptieseminar is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Studenten kunnen kiezen uit:

  • Taalbeheersing;

  • Taalkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Moderne/Historische taalkunde);

  • Oudere Letterkunde (bij voldoende belangstelling aparte seminars voor Middeleeuwen/Vroegmoderne Tijd);

  • Moderne Letterkunde (Negentiende/Twintigste/Eenentwintigste eeuw (bij voldoende belangstelling een apart seminar voor de Negentiende eeuw);

  • Media.

Het thema van het seminar zal in veel gevallen aansluiten bij een keuzevak werkgroep van de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde (uit het 1e of 2e semester), maar andere ideeën zijn welkom.

Leerdoelen

Zie bij het BA-Eindwerkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Afhankelijk van de te volgen seminar. Wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Alle studenten die in 2021-2022 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2021 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar de studieadviseur met een c.c. naar de sectie waarbij je wilt afstuderen, waarbij de hieronder vermelde docenten als contactpersoon optreden (de contactpersoon is niet noodzakelijk de scriptiebegeleider):

Studenten vermelden in deze mail wie ze als scriptiebegeleider zouden willen hebben. Kort na 1 december wordt er contact met de studenten opgenomen om de decemberbijeenkomst van het scriptieseminar te plannen. Per scriptieseminar kunnen ca. 5 à 10 studenten worden geplaatst.

Wie zich door omstandigheden gedwongen ziet om af te studeren in het eerste semester, dient zich bij voorkeur in juni, doch uiterlijk in de loop van augustus aan te melden bij de hierboven genoemde contactpersonen.

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Na 17 juni 2022 worden er geen scripties meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).