Studiegids

nl en

Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die graag Latijn wil leren, maar geen eindexamen Latijn heeft gedaan.

Heeft u wel een gymnasiumdiploma, dan is Latijn voor iedereen: hoogtepunten uit de Latijnse literatuur wellicht interessant.

Beschrijving

Tijdens deze cursus, die is bedoeld voor studenten die nog nooit een letter Latijn hebben gelezen, leert de student de beginselen van het (klassiek) Latijn. Dat doen we echter niet op de traditionele manier, waarbij de grammatica centraal staat, maar met behulp van de vernieuwende lesmethode van Hans Ørberg, Lingua Latina per se illustrata, waarbij de Latijnse teksten – zoals de titel aangeeft – hun eigen betekenis en grammaticale principes op natuurlijke wijze duidelijk maken, o.a. door slim gebruik van illustraties en synoniemen/antoniemen. We beginnen elementair (Roma in Italia est) en stapje voor stapje worden we ingevoerd in de Latijnse taal, zoals dat in lesmethodes voor moderne vreemde talen ook gebruikelijk is. Vocabulaire en grammatica zijn niet helemaal te vermijden, maar het accent ligt op lezen, luisteren en spreken.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikt de student over:

  • kennis van de elementaire grammatica van het klassiek Latijn;

  • vaardigheid om eenvoudige Latijnse teksten met begrip in het Nederlands te vertalen en vragen over de vorm en inhoud hiervan te beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege ieder blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, moet de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok inhalen; de tussentoets kan niet worden herkanst. Wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren; indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets. Het cijfer voor de herkansing is dan tevens het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

  • H.H. Ørberg (2003, 19911) Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana.

Aanbevolen:

  • H. Pinkster (ed.) (1998 of later), Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam. Ook online beschikbaar via netwerk of proxy van de Universiteit Leiden.
    Overige teksten, vertalingen en opdrachten worden door de de docent verstrekt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.