Studiegids

nl en

Cultuurkunde III: Francophonies

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niveau de français: B2+/ C1.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2021-2022 en niet in studiejaar 2022-2023.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de francofonie uit alle hoeken van de wereld (o.a. Senegal, Québec, Guadeloupe, Congo, Vietnam, Algerije en Frankrijk). Je komt in aanraking met de levendige debatten over de francofonie en je leert nadenken over dit cultureel lastig te bepalen begrip. Een aantal centrale vraagstukken en terugkerende thema’s zal aan bod komen: Wat betekent ‘f/Francophonie’? Wat is de status van ‘francofoon’ ten opzichte van ‘Frans’? Wat gebeurt er met de ‘Franse’ waarden wanneer deze zich in een nieuwe postkoloniale context ontwikkelen? Bestaat er slechts één francophonie? In hoeverre speelt de ideologische en politieke context een rol in de culturele uiting? In welke vormen drukken de artiesten zich uit? Hoe creëren ze een eigen identiteit en esthetiek?

Aan de hand van theorie (concepten, filosofieën en debatten) leer je de verschillende vormen van culturele ‘teksten’ (o.a. websites, cinema, stripverhalen en populaire muziek) te analyseren. Je leert zelf culturele uitingen te analyseren en mondeling en schriftelijk verslag te leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de Francofone wereld;

 • De belangrijkste wetenschappelijke debatten en begrippen bij de bestudering van de francofonie kunnen identificeren;

 • Het identiteitsvraagstuk van de francofonie situeren en beschrijven, hierover debatteren, daarbij gebruikmakend van de relevante behandelde begrippen en theorieën;

 • Artistieke uitingen analyseren; deze in de gepaste socio-culturele context plaatsen en hun originaliteit toelichten;

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke tentamen met korte (invul)vragen

 • Schriftelijke opdrachten

 • Mondelinge presentatie

Weging

 • Schriftelijke opdrachten: 15%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Schriftelijke tentamen: 70%

Herkansing

Schriftelijke tentamen: 100%

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Documenten worden t.z.t. via Brightspace aan de studenten gecommuniceerd.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.