Studiegids

nl en

Letterkunde: Littératures francophones

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Hoofdvakkers: Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben; andere studenten: toelating via de studiecoördinator.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden. Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2020-2021 en niet in studiejaar 2021-2022.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van de literatuur van de franstalige wereld. De cursus is gericht op een viertal regio’s nl. Zwart Afrika (Senegal), Vietnam, Libanon en de Maghreb. Uit elk van deze gebieden wordt een vooraanstaande roman behandeld, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de historische en culturele context en naar close reading. Ook de cinema komt aan de orde met twee films. De rode draad van het college, die door alle gekozen literatuur heenloopt, is de thematiek van identiteit, geschiedenis en herinnering en de kwestie van de verhouding van de schrijver tot de Franse taal.

Leerdoelen

 • Overzicht van de franstalige literatuur en kennis van de voornaamste kenmerken ervan;

 • Kennis van een aantal representatieve romans en films en van de cultuur-historische achtergronden ervan

 • Met behulp van eenvoudige literaire begrippen in staat zijn deze teksten te analyseren.

 • Inzicht in een aantal hedendaagse debatten aangaande de franstalige literatuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (2 deeltentamens)

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (40%); slottentamen (40%); practicumcijfer (20%).;

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique, Paris, LPG, 2005, ISBN 225310907

 • Assia Djebar, L’amour la fantasia (Le Livre de Poche)

 • Albert Memmi : Portrait du colonisé. Portrait du colonisateur (Gallimard Folio Actuel, également accessible sur internet)

 • Minh Tran Huy, Voyageur malgré lui, Paris, Flammarion, 2014, ISBN 2081333562.

 • Tahar Ben Jelloun, L’enfant de sable, Paris, Flammarion, 2014.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E.M.A.F.M. Radar

Opmerkingen

Niet van toepassing.