Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Vertiefung

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als ze in het eerste jaar Fundament I en II succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Im Seminar Vertiefung liegt das Hauptaugenmerk auf der Vertiefung des in Fundament I-II Gelernten.
Die Studierenden erweitern ihren Wortschatz und trainieren ihre Ausdrucksfähigkeit sowohl in Wort als auch in Schrift, indem sie sich mit aktuellen Themen aus dem Bereich von Gesellschaft, Kultur und Politik auseinandersetzen. Typische Basismerkmale der Wissenschaftssprache werden ebenfalls analysiert und geübt.
Die thematischen Inhalte werden mit intensiver Grammatikarbeit ergänzt, die die Studierenden teils im Unterricht, teils im Selbststudium durchführen.

Leerdoelen

De studenten

 • verwerven een stabiele beheersing van de Duitse grammatica, semantiek en pragmatische bijzonderheden voor het algemene en het wetenschappelijke taalgebruik;

 • zijn in staat de verworven vaardigheden toe te passen zowel bij het mondelinge presenteren en het schrijven in het Duits;

 • kunnen sterke en zwakke punten in het eigen taalvaardigheid benoemen en met behulp van een oefengrammatica doelgericht de zwakke punten elimineren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing:

 • Driewekelijkse toetsen (grammatica en woordenschat)

 • Werkstuk (2000 woorden)

 • Mondelinge presentatie over een (populair)wetenschappelijk onderwerp

 • Mondeling tentamen over een algemeen onderwerp

Weging

 • Driewekelijkse toetsen: 30 %

 • Werkstuk: 30 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Mondeling tentamen: 20 %

Herkansing:

Het mondelinge tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:
Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne: C-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (Sprachniveau C1/C2) (2013). Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-94-132311-7 (graag aanschaffen)

Naslagwerken (altijd de nieuwste editie):

Fügert , Nadja / Richter, Ulrike: Wissenschaftlich arbeiten und schreiben (2016). Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675311-1

 • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike: Wissenschaftssprache verstehen (2016). Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675298-5

 • Cate , Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Audring

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Geen.