Studiegids

nl en

Literair vertalen

Vak
2021-2022

Dit is de vakbeschrijving van collegejaar 20-21, evt. wijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd

Toegangseisen

Mandarijn II

Beschrijving

In de eerste twee jaar van de studie is op diverse manieren aandacht besteed aan het vertalen van Chinese teksten in het Nederlands. Daarbij werd echter niet systematisch stilgestaan bij technieken en methodes om een tekst te vertalen. Dit college beoogt in te gaan op specifieke problemen bij het schriftelijk vertalen van modern Chinees literair proza. We lezen en vertalen dertien teksten: passages uit korte verhalen, romans en essays uit de VRC, Taiwan en Hongkong. Dit betekent dat er zowel teksten in afgekorte als in traditionele karakters zullen worden gebruikt

Leerdoelen

  • uitbreiding van kennis en vaardigheden nodig om Chinese teksten in goed Nederlands te vertalen

  • uitbreiding en verdieping van de kennis van het Chinees

  • (meer) kennis verwerven van de hulpmiddelen die de vertaler ter beschikking staan

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

  • drie schriftelijke vertaalopdrachten, waarvan twee groepswerk: 75%

  • tentamen: één take-home vertaling: 25%

Eindcijfer: gemiddeld over de vier vertalingen. Eén onvoldoende voor één van de drie schriftelijke vertaalopdrachten mag gecompenseerd worden met een joker-vertaalopdracht. In dat geval tellen de vier schriftelijke vertaalopdrachten voor 75%.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. De take-home vertaling kan apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking take-home vertaling

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de take-home vertaling wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de vertaling plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bekengemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. A.S. Keijser

Opmerkingen

Het college maakt gebruik van Brightspace voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.