Studiegids

nl en

Chinese literatuur: poëzie van het Boek der Oden tot WeChat

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

Poëzie is overal. Maar wat is poëzie, en wat doet ze? En is het antwoord op die vragen overal hetzelfde? In China is poëzie een maatschappelijke praktijk die nauw verband houdt met politiek – aan het keizerlijk hof in de oudheid maar ook in de 21e eeuw, als migrantenarbeiders op hun smartphones gaan dichten over sociale ongelijkheid. Is er met dat alles nog ruimte voor de poëzie als kunst? Of is het maatschappelijk belang van poëzie in China juist wat haar zo bijzonder maakt? Hoe verhoudt zich kunst tot de samenleving, hoe verhoudt de dichter zich tot de heerser? Kun je poëzie vertalen, als tekst en als (locale) cultuur?

Leerdoelen

  • Kennis van Chinese poëzie als onderdeel van de Chinese literatuur en de wereldliteratuur;

  • Inzicht in de wetenschappelijke bestudering van (Chinese) literatuur, de veelvormigheid van het vakgebied, en de manier waarop het zich verhoudt tot andere gebieden van onderzoek;

  • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Referaat = 20% van eindcijfer

  • Korte schrijfopdrachten = 20%

  • Werkstuk = 40%

  • Zelftoetsing academische groei = 20%

Weging

Eindcijfer komt tot stand door gewogen gemiddelde van deelcijfers, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten.

Herkansing

Bij onvoldoende gemiddelde van de deelcijfers en/of onvoldoende voor het werkstuk volgt een herkansing, in de vorm van een revisie van het werkstuk op basis van commentaar van de docent.

De mogelijkheid tot herkansing bestaat alleen als elk van de oorspronkelijk afgelegde toetsonderdelen kan gelden als een serieuze poging.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het materiaal wordt beschikbaar gesteld via de bibliotheek.

Studenten kunnen overwegen zelf het volgende boek aan te schaffen: W. L. Idema, Spiegel van de klassieke Chinese poëzie (1991 en herdrukken). Dit komt ook op de cursusplank te staan, maar het is een bijzonder rijke verzameling, een echte klassieker, en tweedehands breed in omloop.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Geen.