Studiegids

nl en

Mandarijn IA

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Chinastudies.

Beschrijving

Tijdens intensieve werkcolleges op dinsdag, donderdag en vrijdag leer je Mandarijn in kleine werkgroepen. Je leert ongeveer 700 woorden en zo’n 400 traditionele karakters (dus geen vereenvoudigde karakters!) schrijven, lezen, (uit)spreken en verstaan.
Op maandag is er een gezamenlijke werkgroep ‘Grammatica van het Mandarijn’.
Om de taal en de uitspraak (de tonen!) goed onder de knie te krijgen, krijg je in het eerste semester twee uur talenlab.
Alle aangeboden colleges voor het vak Modern Chinees zijn verplicht. Je zult snel genoeg merken dat intensieve voorbereiding, aanwezigheid in de klas en het herhalen van de stof je alleen maar helpt de taal onder de knie te krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken en verstaan: De student kan een eenvoudige conversatie voeren in het Mandarijn met een correcte uitspraak, beheersing van een elementaire woordenschat (ongeveer 700 woorden) en met gebruikmaking van de meest gebruikelijke zinsconstructies.

 • Lezen en schrijven: De student beheerst ongeveer 400 karakters in de traditionele, niet afgekorte vorm actief en passief, kan teksten in deze karakters opschrijven, oplezen en vertalen in goed Nederlands.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coördinator (mw. Ans de Rooij) te melden. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator, mw. drs. A.B. Amir.

N.B.: Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk. Overleg met de studiecoördinator wat de mogelijkheden zijn.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van Mandarijn 1A komt als volgt tot stand:

 • huiswerkopdracht(en) in de loop van het 1e blok 5%

 • schriftelijke toets 1 (aan het einde van het 1e blok) 15%


 • huiswerkopdracht(en) in de loop van het 2e blok 5%

 • mondelinge opdracht (als audio file inleveren) 10%

 • schriftelijke eindtoets (aan het einde van het 2e blok) 65%

NB

 • De eindtoets moet voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan de colleges MCI in het tweede semester.

 • Alleen bij een onvoldoende op een tentamen mag de student deelnemen aan de herkansing. Per tentamen is er één herkansingsgelegenheid.

Nabespreking tentamen

Bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven waar en wanneer de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Gehele jaar:

 • J. Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq 5e druk, 2019, of eerdere druk

 • Ans de Rooij, Belangrijke woordenlijst-syllabus, via Brightspace worden de verkoopgegevens bekend gemaakt (ReaderOnline)

Eerste semester:

 • J. Wiedenhof, De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen. Amsterdam: Bulaaq 4e druk, 2019, of eerdere druk

 • Integrated Chinese 4th edition: volume 1: Textbook, Workbook and Character Workbook in traditional characters! (3 boeken):
  1) Integrated Chinese, Volume 1, 4th Ed., Textbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911349,
  2) Integrated Chinese, Volume 1, 4th Ed., Workbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911318
  3) Integrated Chinese, Volume 1, 4th Ed., Character Workbook (Paperback, Simplified & Traditional), ISBN: 9781622911370

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen