Studiegids

nl en

Scriptie seminar BA Africaanse T&C

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Vakken van jaar 1 en 2; studenten dienen bezig te zijn met hun BA-eindwerkstuk.

Beschrijving

Het thesis seminar helpt studenten die met hun eindwerkstuk bezig zijn. Studenten presenteren hun vorderingen aan elkaar.

Bijeenkomsten vinden alleen plaats bij voldoende deelname (minstens 5 studenten).

Leerdoelen

Onderzoeksvraag formuleren, literatuur en bronnen vinden, planning maken en volhouden, grotere argumentatieve tekst opzetten, schrijven, lay-out en tekstverwerking, literatuurlijst en verwijzen.
Deze vaardigheden zijn reeds eerder leerdoelen geweest en komen hierin terug.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Dit vak wordt niet afgesloten door middel van toetsing.

Literatuurlijst

Volgt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de studiecoördinator

Opmerkingen

--