Studiegids

nl en

Retorica en Recht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is onderdeel van de minor Retorica, maar staat ook open voor keuzevakstudenten.

Beschrijving

Het spreken in de rechtszaal is één van de oudste en belangrijkste domeinen binnen de retorica. In deze cursus zal worden ingegaan op de forensische retorica in heden en verleden, waarbij zowel theorie als praktijk aan bod zullen komen. Het eerste deel van de cursus zal de nadruk leggen op de geschiedenis van de juridische retorica. Na een aantal inleidende theoretische colleges over sprekers en speeches in de rechtbanken van Griekenland en Rome zullen de studenten enkele klassieke redevoeringen analyseren. In het tweede deel van de cursus zullen de opgedane vaardigheden worden vertaald naar het heden. In samenwerking met de rechtenfaculteit zal aandacht worden besteed aan de rol van retorica binnen de twee belangrijkste rechtsfamilies, de Common Law (de Anglo-Amerikaanse traditie) en de Civil Law (de continentale traditie), waarbij onderwerpen als pleidooi, juryrechtspraak en het rechterlijk vonnis aan bod zullen komen. Tevens zullen experts uit de Nederlandse rechtspraktijk hun ervaringen met de studenten delen en actuele kwesties nader toelichten, waarbij bijvoorbeeld de juridische grenzen van de retorica aan bod zullen komen. De cursus zal worden afgesloten met een pleitsessie in de mootcourtzaal van de rechtenfaculteit (100%).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • basiskennis van het Griekse, Romeinse en moderne Nederlandse en common law systeem van gerechtelijke instanties en de elementaire beginselen van het procesrecht;

 • kennis van de antieke theorie van de juridische retorica, in het bijzonder Aristoteles en Quintilianus;

 • inzicht in de retorische tactieken die worden gehanteerd door advocaten resp. rechters (of juryleden) in de Griekse, Romeinse, moderne Nederlandse en common law rechtbanken;

 • kennis van de juridische (en ethische) grenzen van de retorica in de moderne tijd.

Vaardigheden

De student kan aan het einde van de cursus:

 • zelfstandig een retorische analyse maken van een forensische redevoering;

 • de op college behandelde retorische theorie in de praktijk brengen door het opstellen en voordragen van een juridische redevoering.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en werkcollege, 2 uur per week

Toetsing en weging

Aanwezigheid

Bij deze cursus is aanwezigheid verplicht. Studenten mogen maximaal twee maal met een goede reden afwezig zijn.

Toetsing

 • Pleidooi (100%) in de mootcourtzaal van de Faculteit Rechten

Weging

 • Pleidooi (100%)

Herkansing

Indien het cijfer voor pleidooi een onvoldoende, is kan het pleidooi een maal herkanst worden in overleg met de docenten.

Inzage en nabespreking

Studenten ontvangen schriftelijke feedback over hun pleidooi.

Literatuurlijst

We gaan er van uit dat studenten in het bezit zijn van: Pernot, L. Rhetoric in Antiquity. Washington DC: The Catholic University of America Press 2005.

Een lijst met aanvullende literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt (de betreffende titels zullen via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.