Studiegids

nl en

Religie en media

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus is een laboratorium voor media-experimenten op het terrein van religie door studenten. Naast het reflecteren op de rol van religie in de media, bestaat de cursus uit een drietal projecten waaraan iedere student een bijdrage levert: (1) een blogproject, (2) een achtergrondverhaal in de vorm van een podcast en (3) een infographic.
Voor het blogproject schijft iedere student twee blogs, bijvoorbeeld voor het Leiden Islam Blog. Zowel het achtergrondverhaal als de infographic zijn samenwerkingsprojecten die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

Leerdoelen
De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

 • Informatie op het terrein van religie te identificeren en te ordenen voor
  communicatie- en mediadoeleinden

 • Op basis van deze informatie een heldere, toegankelijke en goed opgebouwde
  presentatie te geven in de vorm van blogs, achtergrondverhalen of infographics
  gericht op een breed publiek van specialisten en niet-specialisten;

 • Een planning te maken voor een gezamenlijk project, met mede-studenten samen te werken; op constructieve wijze feedback te geven aan groepsleden

Al deze vaardigheden zijn zogenaamde “transferable skills” die u nodig heeft in (de
meeste) banen na uw studie. Ook wordt er in deze cursus geoefend met het werken met digitale (visualisatie) technieken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Aanwezig is verplicht.

Toetsing en weging

(1) een blogproject (50% eindcijfer) (2) een achtergrondverhaal in de vorm van een podcast (pass, fail) (3) een infographic (30% groep eindcijfer; 20% individuele bijdrage eindcijfer).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen
gemiddelde op basis van deelcijfers. Herkansing bij onvoldoende voor blog en infographic is mogelijk.

Literatuurlijst

Nader te bepalen. Zie tzt Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen