Studiegids

nl en

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

In deze basiscursus bestuderen we niet alleen de theorie over de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal, maar gaan we deze journalistieke producten ook zelf maken. Daarin gaat het over het schrijven ervan maar speelt ook nieuwsgaring een rol. Ook bespreken we journalistieke gedragscodes en ethische kwesties.
Uiteraard worden de verhalen grondig becommentarieerd, door docent en medestudenten. Studenten krijgen checklists om werk van medestudenten op systematische wijze van commentaar te voorzien.
Na afloop van de colleges beschikken studenten over een portfolio met een aantal journalistieke producten en hebben ze leren werken met deadlines.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De organisatie van redactioneel en journalistiek werk;

 • De beginselen van de journalistieke stijl en werkwijze;

 • De belangrijkste kenmerken van de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal;

 • De redactie van journalistieke teksten;

 • De voornaamste voor journalisten relevante zoekmachines, zoektechnieken en websites;

 • De belangrijkste discussies en nieuwe inzichten in het journalistieke werkveld;

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • De beginselen van het journalistieke handwerk;

 • Het schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen;

 • Eindredactie;

 • Nieuwsgaring en informatie zoeken met behulp van internet.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Journalistieke artikelen schrijven

Toetsing en weging

Toetsing

De stof wordt getoetst met het maken van concrete journalistieke producten die moeten voldoen aan de criteria van het genre én op tijd ingeleverd moeten zijn. Het werken met deadlines is expliciet onderdeel van de cursus.

 • Interview

 • Achtergrondverhaal

 • Redigeren van een achtergrondverhaal

 • Nieuwsbericht

 • Deadlines

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van deelcijfers voor de opdrachten, waarbij de sleutel is:

 • Interview: 2x

 • Achtergrondverhaal: 3x

 • Redigeren van een achtergrondverhaal: 1x

 • Nieuwsbericht: 2x

 • Deadlines: 1x

Herkansing

Het achtergrondverhaal en het interview kunnen bij een onvoldoende (5,5 of lager) eenmaal herkanst worden.
Die herkansingen kunnen of meteen tijdens de werkgroep gemaakt worden of uiterlijk in de maand januari na het eerste semester.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Henk Asbreuk, Addie de Moor en Esther van der Meer: Basisboek Journalistiek schrijven. Schrijftechnieken en genres voor online, krant en tijdschrift. Vierde druk. Groningen: Wolters Noordhoff, 2021. (De 3e druk is eventueel nog bruikbaar, eerdere drukken uit 2007 en 2013 zijn niet meer bruikbaar).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen